ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 Η επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΣ» με την επωνυμία «BADOUNOS RIMS REPAIR», δραστηροποιείται στην επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών και εδρεύει στη Κέρκυρα , Περιοχή Βελονάδες 49081 , τλφ 697 668 8505

ΧΑΡΤΗΣ